TikTokYleinen

EU aloittaa TikTokia vastaan virallisen rikkomusmenettelyn digitaalisia palveluja koskevan säädöksen nojalla

TikTok logo

Euroopan komissio on aloittanut virallisen menettelyn arvioidakseen, onko kiinalaisen ByteDancen omistama TikTok mahdollisesti rikkonut digipalvelusäädöstä aloilla, jotka liittyvät alaikäisten suojeluun, mainonnan läpinäkyvyyteen, tutkijoiden tiedonsaantiin sekä riippuvuutta aiheuttavan suunnittelun ja haitallisen sisällön riskinhallintaan.

”Alaikäisten suojelu on digipalvelusäädöksen tärkein täytäntöönpanon painopiste. Koska TikTokin on foorumi, joka tavoittaa miljoonia lapsia ja teini-ikäisiä, sen on noudatettava täysimääräisesti digipalvelusäädöstä, ja sillä on erityinen rooli alaikäisten suojelussa verkossa. Käynnistämme tänään tämän virallisen rikkomusmenettelyn sen varmistamiseksi, että nuorten eurooppalaisten fyysisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin suojelemiseksi toteutetaan oikeasuhteisia toimia. Meidän on tehtävä kaikkemme lasten suojelemiseksi”, kommentoi sisämarkkinoista vastaava komission jäsen Thierry Breton.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

”Tähän mennessä tehdyn alustavan tutkimuksen perusteella, mukaan lukien TikTokin syyskuussa 2023 lähettämän riskinarviointiraportin analyysi sekä TikTokin vastaukset komission virallisiin tietopyyntöihin (laittomasta sisällöstä, alaikäisten suojelusta ja tietojen saatavuudesta), komissio on päättänyt aloittaa digitaalisia palveluja koskevan säädöksen nojalla virallisen menettelyn TikTokia vastaan”, kerrotaan Euroopan komission tiedotteessa.

EU tulee keskittymään menettelyssä neljään pääasiaan, jotka ovat riippuvuutta aiheuttava suunnittelu, kanin reikäefekti, iän varmistus sekä yksityisyyden oletusasetukset.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

  • Sellaisten järjestelmäriskien arviointiin ja lieventämiseen liittyvien digipalvelusäädöksen velvoitteiden noudattaminen, jotka liittyvät TikTokin järjestelmän, myös algoritmisten järjestelmien, suunnittelusta aiheutuviin todellisiin tai ennakoitavissa oleviin kielteisiin vaikutuksiin, jotka voivat lisätä käyttäytymisriippuvuutta ja/tai luoda ns. kanin reikävaikutuksia. Tällaista arviointia tarvitaan, jotta voidaan torjua mahdollisia riskejä, jotka liittyvät henkilön fyysistä ja henkistä hyvinvointia koskevan perusoikeuden käyttämiseen, lapsen oikeuksien kunnioittamiseen ja sen radikalisoitumisprosesseihin kohdistuviin vaikutuksiin. Lisäksi tältä osin käytössä olevat lieventävät toimenpiteet, erityisesti TikTokin käyttämät iänvarmistusvälineet, joilla estetään alaikäisiä käyttämästä asiatonta sisältöä, eivät välttämättä ole kohtuullisia, oikeasuhteisia ja tehokkaita;
  • Digipalvelusäädöksen velvoitteiden noudattaminen ottamalla käyttöön asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan alaikäisten yksityisyyden ja turvallisuuden korkea taso, erityisesti alaikäisten yksityisyyden oletusasetusten osalta osana heidän suosittelujärjestelmiensä suunnittelua ja toimintaa;
  • Digipalvelusäädöksen velvoitteiden noudattaminen, joka koskee hakukelpoisen ja luotettavan tietokannan tarjoamista TikTokissa esitettäviä mainoksia varten;
  • TikTokin toimet fooruminsa avoimuuden lisäämiseksi. Tutkimus koskee epäiltyjä puutteita, jotka liittyvät TikTokin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin digipalvelusäädöksen 40 artiklan mukaisesti.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Jos menettelyssä pystytään todentamaan nämä laiminlyönnit, niin TikTok rikkoisi digipalvelusäädöksen useita kohtia. Jos TikTok on syyllistynyt säädöksien rikkomiseen voi se saada sakkoja, jotka ovat jopa 6 prosenttia sen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Menettelyn virallisen aloittamisen jälkeen komissio jatkaa todisteiden keräämistä esimerkiksi lähettämällä lisätietopyyntöjä, tekemällä haastatteluja tai tarkastuksia.

Lähde: Euroopan komissio

Eero Salminen
Eero Salminen, SuomiMobiilin perustaja ja päätoimittaja. Yhteydenotot: [email protected]

Kommentoi

Lisää aiheesta:TikTok