HaastatteluHuaweiYleinen

Haastattelussa Petri Wiklund: Huawei panostaa Helsingissä sijaitsevassa tutkimuskeskuksessa tulevaisuuden urheilu- ja terveysteknologioihin – Keskipisteenä kestävyysurheilu ja terveellisen elämäntavan mahdollistaminen kaikille

Huawei Health Lab ja Huawein Principal Research Scientist, tohtori Petri Wiklund.

Huawei avasi Helsinkiin uuden Health Lab -tutkimuskeskuksen, joka on aikaisempaa huomattavasti suurempi. Lähes tuhannen neliömetrin kokoinen keskus on varusteltu huippuluokan laitteistolla, jonka myötä kiinalaisvalmistaja jatkaa merkittäviä investointeja Suomeen. Huaweilla on myös tietoturvaan, ääniteknologioihin sekä 5G-tekniikoihin keskittyvää tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Suomessa.

Pääsimme haastattelemaan uuden Health Labin tiimoilta Huawein Principal Research Scientist, tohtori Petri Wiklundia. Hän korosti haastattelussa uuden tutkimuskeskuksen merkitystä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia Huawein puettavien laitteiden kehityksessä.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

”Uusi tutkimuskeskuksemme on laajentunut merkittävästi ja se tarjoaa tilaa laajalle valikoimalle huipputeknisiä tutkimuslaitteita, jotka mahdollistavat kattavan tutkimuksen monilla eri urheilualoilla. Tilat on suunniteltu niin, että sekä urheilusuorituksen biomekaniikka että fysiologia voidaan analysoida tarkasti”, kertoi Wiklund.

Huaweilla on uudessa laboratoriossa kaksi räätälöityä tutkimusvälinettä, jotka ovat vastavirta-allas sekä hiihtokone. Vastavirta-allas on varusteltu liiketunnistusjärjestelmällä ja siinä on huipputason teknologioita uintisuorituksien tutkimiseen. Huawein mukaan uusi vastavirta-allas on suunniteltu mahdollistamaan edistyneiden teknologioiden kehittämisen.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Huawei Health Labin uusi hiihtokone.

Hiihtokone on niin sanottu loputon rinne, joka parantaa hiihdon tutkimusta tarjoamalla hallittavan ympäristön tietojen keräämiseen ja suoritusanalyysiin. Hiihtokone on suunniteltu muuttuvilla kaltevuuksilla ja nopeuksilla, joilla voidaan simuloida erilaisia hiihto-olosuhteita.

”Panostus Huawei Health Labiin on merkittävä ja korostaa yrityksemme sitoutumista kehittää urheilu- ja terveysteknologiaa. Suomi on valittu leikkaavan tutkimuksen ja kehityksen tukikohdaksi heijastaen strategista päätöstä hyödyntää maan innovatiivista ympäristöä, teknistä osaamista ja sen erinomaista historiaa urheilu- ja terveysteknologian huipulla”, iloitsi Wiklund.

Huaweilla on pitkä historia Suomessa, sillä yhtiöllä on ollut jo 14 vuoden ajan toimintaa maassa. Tutkimus- ja tuotekehitystä Huawei on tehnyt Suomessa jo vuodesta 2012 lähtien, eli jo 11 vuoden ajan. Työn tulos näkyy jo Huawein tuotteissa ympäri maailmaa, sillä esimerkiksi älykelloissa käytettävää TruSport-algoritmia on kehitetty Helsingissä.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

TruSport-algoritmi tarjoaa Wiklundin mukaan edistynyttä koulutusanalyysia eri urheilulajeille ja sisältää avainominaisuuksia, kuten energiankulutuksen, harjoituskuorman laskennan ja eron harjoitusindusoidun aerobisen ja anaerobisen stressin välillä. Algoritmi antaa myös käyttäjän aerobisen kuntotason eli ”VO2maxin” ja arvioi optimaalisen palautumisajan, edistäen turvallisempia ja tehokkaampia harjoituksia kalibroimalla harjoitusmäärän yksilölliseen harjoitusvalmiuteen. TruSport on nykyisin käytössä kaikissa Huawein puettavissa terveystuotteissa.

Huawei tulee jatkossa jatkamaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Suomessa aikaisempaa laajemmin. Yhtiön tavoitteena on jatkaa huipputason tuotekehitystä Suomessa ja myös aikaisempaa laadukkaampien tuotteiden tuomista asiakkaille. Huawei jatkaa myös yhteistyötä paikallisten tutkimuslaitosten, yliopistojen ja urheiluseurojen kanssa luodakseen uusia innovaatioita.

”Tehdäksemme yhteistyötä paikallisten tutkimuslaitosten, yliopistojen ja urheiluseurojen kanssa Suomessa, hyödynnämme laajasti tietoa ja käytännön urheilullisia oivalluksia. Tämä yhteistyösynergia on avain innovaatioihin ja puettavien urheilu- ja terveysteknologioittemme hienosäätöön, varmistaen niiden täyttävän korkeimmat toiminnallisuus- ja design-standardit käyttäjillemme”, kertoi Wiklund.

Huawein vastavirta uima-allas Health Lab -keskuksessa Helsingissä.

Suomen Health Labilla työskentelee monitieteinen tutkimustiimi, johon kuuluu kuusi tohtoria ja 20 asiantuntijaa seitsemästä EU-maasta ja viideltä tutkimusalueelta, joita ovat fysiologia, tekoäly, koneoppiminen, ohjelmistotestaus ja ohjelmistosuunnittelu. Kaiken kaikkiaan Huaweilla on Suomessa satoja henkilöitä työskentelemässä tutkimus- ja tuotekehityksen parissa.

Petri Wiklund kertoo Suomessa tehtävän nykyisen tutkimuksen keskittyvän tällä hetkellä erityisesti pyörätuolia käyttäviin ihmisiin. Huawein tavoitteena on mahdollistaa heille aktiivinen ja terveellinen elämäntapa edistyneen puettavan teknologian avulla.

”Tarkoituksemme on tarjota tarkkaa aktiivisuuden ja kuntoilun seurantaa, joka on räätälöity vammaisten käyttäjien ainutlaatuisiin fysiologisiin ja liikkuvuusnäkökohtiin”, kertoi Wiklund.

Huawei laajentaa tutkimusta Suomessa myös aikaisempaa enemmän talviurheiluun, erityisesti alppihiihtoon. Kyseessä kerrotaan olevan luonnollinen jatke yhtiön missiolle parantaa aktiivista elämäntapaa teknologian avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tukea kaiken tasoisia hiihtäjiä painottamalla turvallisuutta ja suorituskyvyn parantamista.

Suomessa keskitytään vahvasti harjoitusten tutkimiseen lajeissa, jotka ovat suosittuja eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa. Yhtiö kehittääkin aikaisempaa tarkempia seuraavan sukupolven puettavia laitteita.

”Tutkimuksemme painopiste on pääasiassa kestävyysurheilun parissa ja ulottuu oikeanlaisen harjoituskuorman ja sitä seuraavan palautumisen tarpeiden välisiin vuorovaikutuksiin, varmistaaksemme, että käyttäjämme treenaavat tehokkaasti ja palautuvat riittävästi”, kertoi Wiklund.

Tutkimuksissa kerrotaan pyrittävän saamaan lisää tietoa sydän- ja värisuoniterveydestä, mikä yhdessä muiden mittareiden kanssa auttaa ymmärtämään, miten erilaiset harjoituskuormat vaikuttavat kehoon.

”Tavoitteenamme on integroida näiden elementtien analyysi antamaan käyttäjille tietoa ei vain heidän harjoittelunsa välittömistä vaikutuksista, vaan myös räätälöidyistä palautumisprotokollista, jotka optimoivat terveyden ja suorituskyvyn pitkällä aikavälillä”, kertoi Wiklund.

Huawein tavoitteena on myös yhdistää erilaiset terveys- ja kuntoindikaattorit yhdeksi yhtenäiseksi kertomukseksi, joka auttaa kuluttajia ymmärtämään paremmin saavutettuja tuloksia kestävyysurheilun osalta.

Teknologiset haasteet verensokerin mittauksen esteenä

Huawei on kohdannut myös haasteita terveysteknologioiden kehittämisessä. Wiklund nosti esille merkittäväksi haasteeksi muun muassa ajoissa kerättävän laadukkaan tiedon. Sen kerrotaan olevan olennainen osa tarkkojen ja vahvojen mallien kehittämisessä. Lisäksi näiden mallien kehittämisen, kouluttamisen ja testaamisen iteratiivisen prosessin on oltava nopea pysyäkseen nopeiden teknologisten edistysaskelien ja markkinoiden vaatimusten vauhdissa.

”Varmistaaksemme onnistuneen kehitysprosessin käytämme tiukkaa ja iteratiivista testausta hienosäätääksemme tietojenkeruuta ja algoritmimalleja. Samalla säilytämme vahvan painotuksen käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun vastataksemme loppukäyttäjien erityistarpeisiin. Teknisen tarkkuuden tasapainottaminen asiakaslähtöisellä joustavuudella mahdollistaa sekä innovaation että luotettavuuden terveys- ja kuntoalan teknologiatutkimuksessa”, kertoi Wiklund.

Monet ovat odottaneet verensokerin mittausta älykelloihin jo vuosien ajan, eikä toistaiseksi luotettavaa sellaista ole kukaan saanut tuotua markkinoille. Myös Huaweilla on tämän asian tiimoilta tutkimukset käynnissä, ja yhtiöllä on myös ollut haasteita sen kehittämisen kanssa. Esimerkiksi teknologia ei ole vielä sillä tasolla, että verensokerista saataisiin tarpeeksi luotettavaa tietoa. Huawei kuitenkin seuraa tiivisti teknologian kehitystä.

”Pyrkimys ei-invasiiviseen verensokerin seurantaan törmää pääasiassa teknologisiin haasteisiin, kuten antureiden luomiseen, jotka voivat tarkasti mitata glukoosia ihon läpi yksilöllisen biologisen vaihtelun rajoissa. Tarvittavan tarkkuuden ja kalibroinnin saavuttaminen, jota invasiiviset menetelmät tarjoavat, on osoittautunut monimutkaiseksi, yksilöllisten erojen ihon ja kudosten ominaisuuksissa muodostaessa merkittäviä esteitä”, kertoi Wiklund.

Potentiaalia nähdään kuitenkin kehittyneissä optisissa teknologioissa, kuten nano-kokoisessa Raman-spektroskopiassa. Wiklundin mukaan kyseessä olisi vallankumouksellinen teknologia, mutta toistaiseksi teknologiset vaatimukset ovat edelleen jatkuvia esteitä kehittämisessä.

Huawei rakentaa luottamuksen käyttäjiin huipputason yksityisyyden avulla

Huawei Watch 4 Pro

Kun puhutaan yksityisyydestä ja laitteista, jotka keräävät paljon tietoja käyttäjänsä terveydestä, niin tietoturva sekä datan analysoinnin turvallisuus ovat tärkeässä roolissa. Huawei kertoo olevansa erittäin sitoutunut periaatteisiin, jotka ovat läpinäkyvyys, säädöksien noudattaminen ja vahvat turvatoimet. Huawei kertoo myös pitävänsä hyvin tärkeänä luoda luottamus käyttäjiä kohtaan terveystietojen keräämisen ja analysoinnin osalta.

”Ensinnäkin pidämme vahvasti kiinni GDPR-periaatteista, jotka asettavat standardin tietosuojalaille. Säätämällä prosessimme GDPR:ää vastaaviksi varmistamme käyttäjillemme, että heidän tietonsa käsitellään tiukkojen eurooppalaisten standardien mukaisesti”, totesi Wiklund.

Huawei kertoo läpinäkyvyyden olevan erittäin tärkeässä roolissa yhtiön toiminnassa. Huawei käy esimerkiksi tietosuojailmoituksessaan tarkasti läpi asiat, joita käyttäjiltä kerätään, miten tietoja käsitellään ja keillä on niihin pääsy. Huawein mukaan käyttäjän selkeän suostumuksen saaminen ei ole vain säädösten vaatimus, vaan myös yhtiön eettinen lähestymistapa tietojen käsittelyssä. Kyse ei ole siis Huawein mukaan vain muodollisuudesta, vaan jatkuva sitoumus noudattaa käyttäjien toiveita ja mieltymyksiä tietojen käytön ja hallinnan osalta.

Turvallisuuden takaamiseksi Huawei on ottanut proaktiivisen asenteen.

”Pseudonymisointi on yksi tekniikoista, joita käytämme, ja se vähentää merkittävästi riskiä, joka liittyy tietovuotoihin. Lisäksi toteutamme tiukkoja pääsyvalvontoja varmistaaksemme, että vain valtuutetut tiimin jäsenet, jotka ovat mukana algoritmin kehityksessä, pääsevät tarvittaviin tietoihin. Tämä ”vähimmän oikeuden periaate” varmistaa, että tietoja ei paljasteta tarpeettomasti organisaatiossamme”, kertoo Wiklund.

Huawei on myös tiedostanut terveystietojen keräyksen haasteet, jotka ovat monimutkaisia ja kehittyviä. Esimerkiksi terveystietojen valtava määrä tekee niistä houkuttelevan kohteen pahantahtoisille toimijoille. Huawei on ratkaissut nämä haasteet kerrostetulla turvallisuusstrategialla, joka sisältää teknologisia ratkaisuja, mutta myös työntekijöiden koulutuksen ja turvallisuustietoisuuden kulttuurin.

”Järjestelmällisesti käsittelemällä näitä haasteita ja olemalla tinkimättömiä GDPR:n noudattamisessa täytämme paitsi lakivaatimukset myös rakennamme perustan luottamukselle käyttäjiemme kanssa, mikä on välttämätöntä terveystietojen alalla”, pohtii Wiklund.

Millainen on puettavien laitteiden tulevaisuus?

Uudessa Helsingissä sijaitsevassa Health Labissa Huawei kehittää tulevaisuuden teknologioita, mutta mitkä ovat tulevaisuuden trendit, joita Huawei pitää silmällä terveys- ja kuntoilualalla? Wiklund paljasti Huawein seuraavan kuntoon suunnattujen teknologioiden kehitystä ja erityisesti kattavien terveysseurantamahdollisuuksien integrointia, jotka voisivat tulevaisuudessa sulautua saumattomasti esimerkiksi ei-invasiiviseen reaaliaikaiseen verensokerin seurantaan.

Hän myös nosti esille kiinnostuksen lisättyyn todellisuuteen sekä tekoälyyn.

”Olemme myös kiinnostuneita mahdollisesta synergian luomisesta lisätyn todellisuuden ja suurten kielimallien välillä, jotka voisivat tarjota yksilöllistä, keskustelevaa valmennusta ja tukea harjoittelukokemusten kautta. Lisäksi meitä kiinnostaa ennustavan analytiikan edistys, jonka suuret kielimallit voimakkaan tietojenkäsittelykyvyn avulla voivat mullistaa proaktiivisen henkilökohtaisesta terveydestä huolehtimisen”, pohti Wiklund.

Jo tällä hetkellä Huawei hyödyntää koneoppimista terveys- ja kuntoalan tuotteissa esimerkiksi henkilökohtaisien harjoitusohjelmien ja palautumissuosituksien osalta.

”Nämä teknologiat mahdollistavat reaaliaikaisen palautteen harjoituksissa ja auttavat muodostamaan terveellisempiä tapoja sopeutuvan oppimisen avulla käyttäjän malleista ja käyttäytymisestä. Näin ollen puettavat laitteemme eivät ole pelkästään aktiivisuus- ja kuntoseurantavälineitä vaan älykkäitä henkilökohtaisia valmentajia, räätälöityinä yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin”, kertoi Wiklund.

Huawein tuotteiden käyttäjät hyötyvät suomalaisosaamisesta

Petri Wiklund kertoo kuluttajien voivan hyötyä merkittävästi Huawein terveys- ja kuntoilutuotteista, jotka perustuvat tarkkaan suomalaiseen tutkimukseen. Huawein nykyiset laitteet tarjoavat jo nyt teknologioita, jotka pyrkivät parantamaan käyttäjien fyysistä hyvinvointia ja urheilullista suorituskykyä.

”Kehittyneiden algoritmien tutkiessa dataa puettavasta laitteista, käyttäjät voivat saada henkilökohtaisia oivalluksia päivittäisestä aktiivisuudestaan, harjoituksen intensiteetistä ja palautumistarpeistaan. Räätälöity tieto voi auttaa käyttäjiä muokkaamaan rutiinejaan ehkäistäkseen loukkaantumisia ja parantaakseen kuntotuloksiaan”, kertoi Wiklund.

Lisäksi Huawein jatkaessa tutkimuksiaan yhtiön tuotteiden toiminnallisuudetkin kehittyvät, joista yksi esimerkki on varhainen terveysongelmien havaitseminen. Wiklundin mukaan Huawein laitteiden käyttäjät höytyvät myös laitteiden motivoivista näkökohdista, sillä ne usein kannustavat aktiivisempaan elämäntapaan.

Huawein laitteiden käyttäjät ovat myös jakaneet tarinoita, jotka korostavat Huawein älykelloilla olleen myönteisiä vaikutuksia terveys- ja hyvinvointimatkalla. Wiklund nosti esille, muun muassa sydänleikkauksesta toipuvien ihmisten todenneen älykellon sykkeen seurantatoiminnon hyödylliseksi kuntoutuksessaan, mikä mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan harjoitusintensiteetin ylläpitämisen.

Älykellojen kerrotaan myös toimineen inspiraation lähteenä omaksua parempia unirutiineja, sillä Huawein kellot pystyvät tarjoamaan tietoja unen eri osa-alueista. Liikuntaohjaus- ja kuntoseurantatoiminnot ovat lisäksi tarjonneet käyttäjille oivalluksia fyysisen aktiivisuuden tasoista. Wiklundin mukaan nämä kertomukset korostavat puettavan teknologian merkittävää roolia terveyden ja elämäntyylin parantamisessa.

Eero Salminen
Eero Salminen, SuomiMobiilin perustaja ja päätoimittaja. Yhteydenotot: [email protected]

Kommentoi

Lisää aiheesta:Haastattelu