SamsungYleinen

Samsung myönsi puhelimiensa akkujen pullistuvan, mutta kiisti turvallisuushuolen – tällainen on kuluttajariitalautakunnan näkemys asiaan

Pullistuva akku voi rikkoa puhelimen käyttökelvottomaksi.

Maailman suurin älypuhelinvalmistaja, eteläkorealainen Samsung on ollut viime aikoina vahvasti otsikoissa erityisesti taittuvanäyttöisien puhelimien takuukäytäntöjen osalta. Samaan aikaan yhtiön puhelimien pullistuneista akuista on noussut kohu. Myös Suomessa on löytynyt pullistuneita akkuja Samsungin puhelimista, joten lähdimme selvittämään asiaa enemmän.

Yritimme aluksi saada vastauksia muun muassa suoraan Samsungilta, mutta olemme lisäksi hakeneet taustatietoja alan ammattilaisilta sekä kysyneet kuluttajariitalautakunnan näkemyksiä kuluttajien oikeuksista tällaisissa tapauksissa. Samsung antoi vastauksia vain viestintätoimistonsa kautta, mikä kertoo kyseessä olevan aihe, jolle ei haluta huomiota.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Tunnettu tubettaja Arun Maini julkaisi syyskuussa videon, jossa käytiin kattavasti läpi Samsungin puhelimissa havaittua akkujen pullistumisongelmaa. Hän itse kertoo havainneensa omassa puhelinkokoelmassaan useiden Samsung-puhelimien akkujen turvonneen, minkä seurauksena puhelimien takakannet ovat revenneet liitoksistaan.

Akkujen pullistumisongelmien todettiin olevan selvästi yleisempää Samsungin puhelimissa kuin muiden merkkien puhelimissa. Pullistumisen on havaittu tulevan kyseeseen erityisesti tilanteessa, jossa puhelin on ollut käyttämättömänä pitkään. Pullistuneita akkuja on paljon, sillä asiasta on keskusteltu lukuisilla foorumeilla ja sosiaalisessa mediassa.

Myös SuomiMobiilin puhelinkokoelmasta löydettiin yksi Samsungin puhelin, jonka akku oli pullistunut hajottaen myös laitteen. Kyseessä oli vuonna 2018 julkaistu Galaxy Note 9, joka oli käynnistetty viimeksi keväällä 2022. Vielä tuolloin puhelin oli täysin käyttökunnossa, mutta lokakuussa sen havaittiin olevan pullistunut.

Akku oli selvästi pullistunut ja takakuori puhelimesta oli irrallaan. Galaxy Note 9 oli ollut omassa myyntipakkauksessaan kuivassa ja lämpimässä kaapissa muiden puhelimien kanssa. Löydös pullistuneesta akusta pisti heti miettimään, onko akku mahdollisesti räjähtämässä ja mitä laitteelle pitäisi tehdä. Jos puhelin olisi räjähtänyt kaapissa, niin se olisi voinut tehdä huomattavaa tuhoa, mutta onneksi niin ei ainakaan vielä ehtinyt käydä.

Samsung tiedostaa akkujen pullistumiset, mutta vaikenee asiasta

Pullistuneista akuista syntyneen kohun jälkeen Samsung antoi nopeasti lausunnon. Samsung kertoi olevansa tietoinen asiasta ja yhtiö tekee siihen liittyviä tutkimuksia. Samsung ei kuitenkaan antanut mitään selitystä asian tiimoilta, vaan pyrki olemaan mahdollisimman vähäsanainen.

”Olemme tietoisia asiasta ja teemme siihen liittyviä teknisiä tutkimuksia ja arviointeja. Kehotamme asiakkaita, joilla on kysymyksiä Samsung-laitteistaan, ottamaan yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun”, kerrotaan Samsungin virallisessa lausunnossa.

Pelkkä lausunto ei kuitenkaan riittänyt, vaan lähdimme kysymään Samsungilta tarkentavia kysymyksiä. Kysyimme muun muassa uskaltaako turvonneella akulla varustellun puhelimen käynnistää tai ladata, ja voisiko sen käyttöä jatkaa. Samsung ei kuitenkaan suoraan tähän kysymykseen vastannut.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Samsungin mukaan akkujen pullistumisen todennäköisyys normaalissa käytössä on erittäin pieni, ja erikoisesti Samsungin mukaan pullistuneisiin akkuihin ei liity turvallisuushuolta. Tässä vaiheessa Samsung myös innokkaasti ohjasi katsomaan yhtiön sivuilta tarkempia tietoja akkujen huollosta ja ylläpidosta.

Samsungin antamien vastauksien mukaan mikä tahansa litiumakku voi pullistua, jos sitä säilytetään käyttämättömänä pitkiä aikoja. Samsungin puhelimissa sen kuitenkin kerrotaan olevan erittäin harvinaista, ainakin Samsungin viestintätoimiston toimittamien vastauksien mukaan.

”Akun pullistuminen on erittäin harvinaista, eikä sen ole todettu aiheuttaneen Samsungin puhelimissa lämpöhäiriöitä”, kerrottiin Samsungin viestintätoimiston antamassa vastauksessa.

Koitimme saada vastauksen myös siihen, mitä kuluttajan pitäisi tehdä löytäessään turvonneen akun Samsungin puhelimesta. Tässä tilanteessa Samsung pyytää olemaan yhteydessä asiakaspalveluun, mutta ei kuitenkaan täydentänyt millaisia oikeuksia kuluttajalla on ja menevätkö pullistuneet akut takuuseen vai onko luvassa kallis huoltoreissu.

Epäselvä vastaus kuitenkin jäi häiritsemään, joten kysyimme asiaa uudestaan. Tässä kohtaa Samsung antoi selvemmän vastauksen ja ohjeistuksen: akun turpoamisen ilmettyä puhelimen käyttö ja lataaminen tulisi lopettaa välittömästi. Vastauksessaan Samsung myös kertoi akun vaihtamisen voivan aiheuttaa kustannuksia takuuehtojen mukaan. Samsung ei edelleenkään kertonut kuuluvatko pullistuneet akut takuun piiriin edes takuuaikana.

”Akku on kuluva komponentti, jonka käyttöikä on rajoitettu. Käyttöikään voivat vaikuttaa ulkoiset ympäristötekijät, kuten esimerkiksi akun kapasiteetti, jäljellä oleva varaustaso ja säilytyslämpötila. Akun turvotessa tulee se tarkistuttaa ja vaihdattaa Samsungin huollon kautta. Akun vaihtamisesta voi aiheutua kustannuksia takuuehdoista riippuen”, kommentoi Samsungin viestintätoimisto.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kysyimme Samsungilta myös, voivatko kuluttajat huoletta pitää vanhoja Samsung-puhelimia varastossa ja millainen on Samsungin ohjeistus vanhojen puhelimien säilyttämiseen. Samsungin viestintätoimiston antama vastaus oli hyvin lyhyt ja ytimekäs, sillä Samsungin kanta on, että käyttämätön elektroniikka tulisi toimittaa kierrätykseen.

Koitimme saada myös vastauksen siihen, mikä on Samsungin vastuu tilanteessa, jos puhelin aiheuttaa tuhoa tai vaaran ihmisille. Samsung kertoi noudattavansa tuotevastuun osalta lakia, mutta ei kuitenkaan halunnut täsmentää mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

”Tuotevastuun osalta Samsung noudattaa lakia”, kertoi Samsungin viestintätoimisto.

Kuluttajariitalautakunta: Pullistumista ei voi pitää akulle normaalina käytöksenä

Samsungin antaessa vain yleisiä ja hyvin geneerisiä vastauksia piiloutuen lakitermien taakse, kysyimme myös kuluttajariitalautakunnan näkemyksiä pullistuneista akuista. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton riitojen ratkaisija, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja yritysten välisiin oikeudellisiin riitoihin.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg avasi SuomiMobiilille tuotevastuulakia ja täsmensi, mitä se esimerkiksi Samsungin kohdalla tarkoittaa. Hän painotti, ettei tuotevastuu koske tavaralle itselleen aiheutuneita vaurioita, vaan se koskee henkilölle tai omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.

”Tuotevastuu syntyy silloin, jos tavara on turvallisuudeltaan puutteellinen. Muunlaiset virheet eivät synnytä tuotevastuuta. Tuotevastuu tulee harvoin arvioitavaksi tavarajutuissa. Silloin on usein kyse siitä, että käyttöohjeet ovat sillä tavoin puutteelliset, että tavara voi väärinkäytettynä aiheuttaa vahinkoa. Tuotevastuu ei koske tavaralle itselleen aiheutuneita vaurioita”, selvensi Ståhlberg.

Hän myös kertoi kuluttajan oikeuksista tällaisissa tapauksissa. Virhevastuun osalta kuluttajalla on oikeus esittää vaatimuksia tavaran virheestä tai tuotevastuun osalta tavaran aiheuttamasta vahingosta. Virhevastuun perusteella kuluttaja voi saada hinnanalennusta tai hyvitystä puhelimen korjauskustannuksista. Ståhlbergin mukaan puhelimissa akku on kuluva osa, joka pitää varautua uusimaan. Virhearviointia, eli tavaran kestoikää hankaloittaa se, että akkuja on nykyään hankala tai jopa mahdoton vaihtaa.

Kuluttajariitalautakunnan näkemyksen mukaan akun normaali kuluminen tarkoittaa vain kapasiteetin heikkenemistä, mutta ei kuitenkaan sitä, etteikö akkua voisi ladata lainkaan. Ståhlbergin mukaan akun pullistuminen vaikuttaa ongelmalta, jota ei voi pitää akulle normaalina käytöksenä, vaan ennemmin virheenä normaalin käyttöiän aikana.

”Lautakunta on katsonut, että akun normaali kuluminen tarkoittaa kuitenkin vain kapasiteetin heikkenemistä, ei esimerkiksi sitä, ettei akkua ei voi ladata lainkaan tai sen varauskyky heittelee. Myös akun pullistuminen vaikuttaa selvästi sellaiselta, että sitä ei voi pitää akulle normaalina käytöksenä. Tavaran epätavallista huonontumista (sen normaalin käyttöiän aikana) pidetään virheenä”, kertoi Ståhlberg.

Jos kuitenkin puhelimen normaali käyttöikä on lopussa, niin akun pullistumista ei voida pitää virheenä. Kuluttajariitalautakunta on katsonut puhelimien käyttöiän olevan hinnasta ja laadusta riippuen 3-4 vuotta, vaikka yleinen valmistajien takuu kattaakin vain 2 vuotta. Tuotevastuu on kuitenkin kaikille tuotteille 10 vuotta, jolloin valmistajalla on vastuu henkilöille ja tavaroille aiheutuneista vahingoista.

”Jos tavaran normaalikäyttöikä on lopussa muutoinkin pullistumista ei voi pitää virheenä. Tuotevastuulaki on asia erikseen ja vastuu vahingoista henkilöille ja muille tavaroille kestää 10 vuotta tuotteen liikkeelle laskemista”, huomauttaa Ståhlberg.

Samassa yhteydessä päätimme kysyä myös kuluttajariitalautakunnan näkemystä puhelimien käyttöiästä. Lautakunta on pitänyt 3-4 vuoden käyttöikää suuntaa-antavana ohjeistuksena pitkään. Älypuhelinvalmistajat ovat jo vuosia parantaneet päivityslupaustaan, jolloin käyttöiän voidaan olettaa olevan myös pidempi. Esimerkiksi Samsung takaa nykyisin useille älypuhelimilleen 4 vuoden Android-versiopäivitykset sekä 5 vuoden tietoturvapäivitykset.

Ståhlbergin mukaan pitkät päivityslupaukset antavat kuluttajille luvan odottaa tuotteen kestävän päivityslupauksia pidemmän ajan. Hänen mukaansa kuluttajariitalautakunta ei ole vielä tehnyt linjauksia tämän asian osalta.

”Tällaista 3-4 vuoden ehdotonta sääntöä ei varsinaisesti ole, arvioidut käyttöiät ovat vaihdelleet myös tuoteryhmien sisällä. Luvatut softapäivitykset pitkälle ajalle esim. 5 vuotta luonnollisesti antavat kuluttajalle perustellun aiheen olettaa, että myös tuote kestää enemmän kuin 5 vuotta. Linjauksia tästä ei vielä kuitenkaan tehty”, kertoi Ståhlberg.

Akkujen räjähtäminen mahdollista – valmistajat pyrkivät hiljentämään kuluttajat

Olemme SuomiMobiilissa keskustelleet yleisesti akkujen pullistumisesta myös muutamien alalla toimivien asiantuntijoiden kanssa. Yleinen viesti on ollut, että akkujen pullistuminen on mahdollista kaikkien valmistajien puhelimissa, mutta usein kuluttaja ei itse asiaa huomaa, vaan havainto tehdään huoltoliikkeessä.

Valmistajien välillä huoltomenetelmät vaihtelevat akkujen pullistumisen osalta. Yleisesti huoltoliikkeissä tutkitaan tuotteen kuntoa ja etsitään viitteitä siitä, onko laitetta käytetty väärin tai esimerkiksi ladattu epävirallisella laturilla. Jos vikoja löytyy esimerkiksi kosteuden tai kolhimisen takia, niin silloin kyseessä on takuun ulkopuolinen huolto. Tässä tapauksessa asiakas joutuu itse maksamaan korjauksen.

Jos kuitenkin puhelin täyttää takuuehdot, niin silloin valmistajat korjaavat laitteen vaadituilta osilta. Pullistuneisiin akkuihin on yleisesti muutamia syitä, joista yksi on akun ikä. Lisäksi syitä voivat olla epävirallisen laturin käyttäminen tai muu vahinko, joka on saattanut vahingoittaa samalla akkua tai siihen liittyviä komponentteja.

Kuluttajien ja yrityksien välillä on myös riitatapauksia huoltojen osalta, ja toimintatavat näissä riippuvat täysin valmistajan strategiasta. Asiantuntijoiden kanssa keskusteltaessa nousi esille, että valmistajat usein odottavat kuluttaja-asiamiehen tuomiota ennen tilanteen korjaamista oma-aloitteisesti. Myös kuluttaja usein kyllästyy ja luovuttaa tässä tilanteessa.

Yhteinen ohjeistus alan ammattilaisilta oli kuitenkin se, että turvonneella akulla varustellun laitteen käyttäminen ei ole turvallista, eikä sitä suositella. Akkujen räjähtämisen kuitenkin todetaan olevan harvinaista mutta mahdollista.

Akun pullistuminen saattaa tietyissä tilanteissa aiheuttaa akun räjähtämisen, vaikka puhelimissa ja akuissa on useita turvamekanismeja. Jos akku pullistuessaan vahingoittaa turvamekanismeja, niin tilanne voi olla jopa vaarallinen. Lisäksi räjähtämisen voi aiheuttaa tietyissä tilanteissa laitteen lataaminen vääränlaisella tai epävirallisella laturilla. Latureissakin on useita turvamekanismeja, mutta jos laturi jatkaa virran syöttämistä tai syöttää sitä väärällä tavalla, niin se voi aiheuttaa akun vahingoittumisen.

Keskusteluissa mielenkiintoisena huomiona nostettiin esille myös tapaukset, joissa valmistajat haluavat hiljentää asiakkaita. Esimerkiksi puhelimen akun räjähtäessä tai tuottaessa vahinkoa henkilöille, valmistajat ovat usein nopeasti tarjoamassa erilaisia sopimuksia. Usein valmistajat tarjoavat korvausta sopimuksella, joka kieltää asiasta puhumisen sakon uhalla. Tämä johtaa siihen, ettei monetkaan tapaukset tule julkisuuteen asti.

Tilanteita on nähty erityisesti maailmalla ja käytäntö kuluttajien hiljentämisestä on monille valmistajille yleinen. Myös Suomessa ja Euroopassa vastaavia tilanteita on, mutta sopimukset kieltävät asian tuomisen julkisuuteen.

Kysyimme valmistajien tarjoamien sopimuksien osalta näkemystä kuluttajariitalautakunnalta. Heidän mukaansa valmistajien tarjoamat sopimukset ovat käytännössä mitättömiä ja kuluttajalla on edelleen oikeus vaatia korvausta lautakunnassa tai oikeudessa. Sopimuksien kerrotaan kuitenkin olevan kuluttajan kannalta usein ainoa tapa saada korvauksia.

”Kuluttajansuojalaki on pakottavaa oikeutta. Kuluttaja ei voi itseään sitovasti luopua kuluttajansuojalain mukaisista oikeuksistaan, esimerkiksi sopimalla korvauksen määrästä ennen lautakuntakäsittelyä. Usein kuluttajan ainoa mahdollisuus saada korvausta on suostua tällaiseen sopimukseen, mutta kuluttajalla on senkin jälkeen oikeus vaatia täyttä korvausta lautakunnassa tai oikeudessa. Käytännössä sopimukset ovat mitättömiä eikä valmistaja voi niihin vedota”, kertoi Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Testaajan näkökulma

Samsung Galaxy Z Fold 3

Pullistuneet tai räjähtävät akut eivät ole uusi asia älypuhelimissa, ja satunnaisesti tällaisia tilanteita sattuu monien valmistajien laitteille. Samsungin tilanne on kuitenkin hieman erilainen ja se vaikuttaa selvästi suuremmalta ongelmalta kuin muilla valmistajilla.

Itse olen testannut älypuhelimia yli seitsemän vuoden ajan, eikä vastaan ole tullut aikaisemmin ongelmia muiden valmistajien laitteissa. Puhelimia löytyy varastosta kymmeniä, joista osa on ollut käyttämättä vuosia. Ne läpi tutkiessani vastaan ei tullut pullistuneita akkuja kuin yhdessä Samsungin puhelimessa. Kun tämän yhdistää useisiin raportteihin maailmalta ja suoraan minulle tulleisiin kommentteihin, on mielestäni Samsungilla käsissään ongelma.

Akun pullistuminen on yleisempää erityisesti kun puhelinta ei käytä pitkään aikaan. Tämä tarkoittaa yleisesti kuukausien taukoa puhelimen käytössä. Kuluttajilla saattaa olla Samsungin puhelimia laatikoissaan useitakin, jos ei ole luopunut vanhasta puhelimesta uuden hankkimisen jälkeen. Kannattaa siis tarkistaa vanhat Samsung-puhelimet akkujen pullistumisen varalta, jotta ne eivät pääse tuottamaan vahinkoa.

Samsungin puhelimien kohdalla voin suositella laitteen kierrättämistä, jos todellista käyttöä ei enää ole. Akkujen pullistumisen ollessa yleisempää Samsungin puhelimissa, en itse ainakaan haluaisi ottaa riskiä akun räjähtämisestä itsekseen.

Ongelman ydin ja syy akkujen pullistumisen yleisyyteen juuri Samsungin puhelimissa jäänee mysteeriksi. Samsung ei ole tunnettu avoimuudesta ongelmatilanteissa, vaan yritys enemmin haluaa lakaista tärkeät asiat maton alle. Tämän aiheen arkaluonteisuuden ymmärtää myös siitä, että Samsungin viestintätoimisto olisi halunnut lukea artikkelin ennen julkaisua ja tietää julkaisuajan etukäteen.

Eero Salminen
Eero Salminen, SuomiMobiilin perustaja ja päätoimittaja. Yhteydenotot: [email protected]

Kommentoi

Lisää aiheesta:Samsung